The Last Messiah: Janji Agung Setiap Agama (Jilid 1 & 2)

Gambar Produk 1Gambar Produk 2
Promo
Terlaris
Rp 20.000 Rp 10.000
Judul: The Last Messiah: Janji Agung Setiap Agama (Jilid 1 & 2)
Penulis: Muhammad Imami Kasyani
Penerbit: Nur Al Huda, 2013
Isi: 390 halaman (4 MB) & 326 halaman (4 MB)
Bahasa: Indonesia
Format: Ebook PDF Scan (teks tidak bisa dicopy)

Mengenai bakal turunnya Isa al-Masih (yang dari proses pengalihannya ke bahasa Yunani kita mendengar nama Yesus Kristus dalam bahasa kita), memang banyak kaum muslim yang percaya, baik Sunni maupun Syi’i. Tetapi mengenai bakal turunnya Imam Mahdi, kepercayaan di kalangan kaum Syi’i lebih kuat dan merata daripada di kalangan kaum Sunni. Buku ini, The Last Messiah: Janji Agung Setiap Agama (1), disusun oleh seorang ulama besar, Muhammad Imami Kasyani, salah seorang Imam dan khatib Jumat di kota Teheran, berdasarkan riset yang mendalam selama bertahun-tahun. Hasil penelitiannya ini menunjukkan pandangan bahwa pada dasarnya setiap agama, khususnya samawi sesuai cakupan penelitian yang dia kembangkan, memiliki kepercayaan seorang juru selamat, seorang “messiah”. Menurutnya, kepercayaan pada seorang “messiah”, suatu hal yang bersifat dan dapat dibuktikan secara rasional-filosofis.

Mesianisme adalah suatu paham yang menunggu kehadiran seorang “messiah” yang bakal menyelamatkan umat manusia dan mewujudkan keadilan bagi penduduk bumi. Perkataan “messiah” sendiri berasal dari bahasa Ibrani, “messiah”, yang merupakan padanan atau cognate perkataan Arab, al-masih. Sekalipun tidak terlalu merata, paham yang mesianistik juga ada dalam kalangan muslimin. Tentang asal-usul paham ini para sejarawan mengajukan berbagai pandangan. Namun umumnya berpendapat bahwa mesianisme dalam Islam berasal dari paham sekitar bakal turunnya Nabi Isa al-Masih dan Imam Mahdi. Imam al-Mahdi sendiri artinya, pemimpin yang mendapat hidayah atau petunjuk Ilahi. Mengenai bakal turunnya Isa al-Masih (yang dari proses pengalihannya ke bahasa Yunani kita mendengar nama Yesus Kristus dalam bahasa kita), memang banyak kaum muslim yang percaya, baik Sunni maupun Syi’i. Tetapi mengenai bakal turunnya Imam Mahdi, kepercayaan di kalangan kaum Syi’i lebih kuat dan merata daripada di kalangan kaum Sunni.