Titik Temu Islam dan Kristen: Persepsi dan Salah Persepsi

Gambar Produk 1
Promo
Rp 10.000 Rp 5.000
Judul: Titik Temu Islam dan Kristen: Persepsi dan Salah Persepsi
Penulis: William Montgomery Watt
Penerbit: Gaya Media Pratama, 1996
Isi: 192 Halaman (1 MB)
Bahasa: Indonesia
Format: Ebook PDF

Bagi Watt, memperdebatkan kedua agama -Islam dan Kristen- itu diperlukan pengetahuan yang lebih akurat. Juga diperlukan apresiasi yang lebih positif dan kreatif terhadap
agama lain. Jalan yang hendak ditempuhnya adalah bagaimana pemeluk agama yang satu dapat menghormati pemeluk agama yang lain, bagaimana menghormati agama satu dengan agama
yang lain, dan bagaimana antara berbagai pemeluk agama itu memampukan dirinya untuk dapat melihat agama lain sebagai partner bukan sebagai lawan yang harus dimusuhi dalam
kehidupan semesta.

Akhirnya, kepada sidang pembaca buku ini dipersembahkan untuk sama,sama memahami isi dan maknanya dalam setiap kajian yang dilakukan oleh Watt. Di tangan pembacalah penilaian
akan kebenaran dan manfaat yang terkandung dalam hasil pena seorang Barat yang mencoba memahami Islam dan Kristen dari sudut pandangnya sendiri. Sidang pembaca mempunyai
hak sepenuhnya untuk merenungi maknanya dan untuk menjadikannya sebagai titik tolak memahami Islam-Kristen dalam perspektif masa depan yang lebih luas.